• جدید

بورد محدود کننده حرکت

مرجع:

35٬000 ‎تومان


این بورد جهت محدود کردن حرکت موتور مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از ...

تعداد


این بورد جهت محدود کردن حرکت موتور مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از موتورها با گیر کردن شفت موتور و فشار بر آن گیربکس موتور خورد شده و موتور غیر قابل استفاده می شود. بنابراین استفاده از این موتور جهت جلوگیری از آسیب به موتور به ویژه در موتورهای قدرتی مرد استفاده در گیره ها و گیریپرها ضروری می باشد.

مسابقه: مورد استفاده در ربات های خدمکار،  شی جمع کن و ربات بازو و ...

فرآیند تست: در این بورد از سنسورهای تماسی سه سیم جهت تشخیص محدود شدن چرخش موتور استفاده می شود. موتور به ورودی این بورد متصل شده و از طریق یک دو پین خروجی آن به بورد موتور متصل شده و حرکت موتور از طریق قطع و وصل کردن جریان موتور از طریق این بورد، کنترل می شود

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: