• جدید

دوبل درایور

مرجع:

56٬000 ‎تومان


این درایور برای افزودن تعداد موتورها بر روی بوردهای هوشند مورد استفاده قرار ...

تعداد


این درایور برای افزودن تعداد موتورها بر روی بوردهای هوشند مورد استفاده قرار می گیرد. در قسمت جلویی بوردهای هوشمند روبورو، روکارو و مکاترو محل قرار گیری 6پین مادگی وجود دارد که این درایور در این قسمت قرار گرفته و امکان اتصال موتورهای اضافه را فراهم می کند. باید در نظر داشت که این موتورها مانند موتورهای حرکتی قابلیت تغییر سرعت را ندارند و با یک سرعت ثابت در جهت جلو و عقب حرکت می کنند و برای راه اندازی آن ها باید یکی از بوردهای درایور راه انداز موترها را بر روی این بورد قرار داد.

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: