• جدید
بورد تبدیل روبورو به رله ای بورد تبدیل روبورو به رله ای

بورد تبدیل روبورو به رله ای

مرجع:

75٬000 ‎تومان


برای اتصال بورد درایور 220 رله ای به بوردهای هوشمند نیاز به این ...

تعداد


برای اتصال بورد درایور 220 رله ای به بوردهای هوشمند نیاز به این مبدل می باشد. این مبدل بر روی بوردهای هوشمند قرار گرفته و فرمان روشن شدن موتورها و چپگرد راستگرد را به بورد درایور 220 رله ای منتقل می کند. بنابراین برای استفاده از بورد درایور 220 رله ای بر روی بوردهای هوشمند باید از این مبدل استفاده نمود

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: